bokee.net

营运总监/经理博客

正文 更多文章

加药计量泵出口为什么要装逆止阀

 

 加药计量泵出口装逆止阀的目的是只允许加药计量泵往外送水,而不允许水反向流回加药计量泵,防止加药计量泵突然停止运转时,高压水反向流回加药计量泵,造成加药计量泵倒转。

  加药计量泵出口高压水可直接送往锅炉,也可送往与高压母管相连的管道或送往高位水箱。运行中由于某种原因,加药计量泵突然停止运转时,泵内压力消失,与加药计量泵出口相连的高压水就会反向流回加药计量泵。加药计量泵出口装有逆止阀时,它会立即关闭,防止高压水反向流回加药计量泵。如果加药计量泵出口不装逆止阀,高压水就会反向流回加药计量泵,加药计量泵叶轮在高压水的冲击下产生倒转。叶轮因承受高压水的冲击载荷,严重时会使叶轮或其它零部件发生松动或损坏;使母管的水压降低,锅炉水位下降等,影响安全运行。

 

user.qzone.qq.com/2783201860

user.qzone.qq.com/2260345370

user.qzone.qq.com/2631442798

user.qzone.qq.com/2922344161

user.qzone.qq.com/3030375260

user.qzone.qq.com/2049847275

user.qzone.qq.com/2898709607

user.qzone.qq.com/2968084564

user.qzone.qq.com/2966706040

user.qzone.qq.com/3030578605

user.qzone.qq.com/3031765386

user.qzone.qq.com/3031363951

user.qzone.qq.com/2905109720

user.qzone.qq.com/2953788361

user.qzone.qq.com/3026085620

user.qzone.qq.com/2897875400

user.qzone.qq.com/2482135357

user.qzone.qq.com/1989138428

user.qzone.qq.com/1691007389

user.qzone.qq.com/2650465761

user.qzone.qq.com/2102026654

user.qzone.qq.com/2335213990

user.qzone.qq.com/1783549146

user.qzone.qq.com/1465733835

user.qzone.qq.com/2731238722

user.qzone.qq.com/1952233272

user.qzone.qq.com/1762931616

user.qzone.qq.com/1714960287

user.qzone.qq.com/2794198193

user.qzone.qq.com/2806953234

user.qzone.qq.com/2890642908

user.qzone.qq.com/2267413256

user.qzone.qq.com/2728902241

user.qzone.qq.com/2945354316

user.qzone.qq.com/2725889645

user.qzone.qq.com/1494203580

user.qzone.qq.com/2791884257

user.qzone.qq.com/2485585860

user.qzone.qq.com/2262589804

user.qzone.qq.com/2776124682

user.qzone.qq.com/2098814499

user.qzone.qq.com/2569377556

user.qzone.qq.com/2193727083

user.qzone.qq.com/2113982410

user.qzone.qq.com/2113503185

user.qzone.qq.com/2997177939

user.qzone.qq.com/1296512614

user.qzone.qq.com/2764714946

 

分享到:

上一篇:怎样降低无堵塞排污泵能耗!

下一篇:高扬程潜水泵工程应用情况分析

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码