bokee.net

营运总监/经理博客

正文 更多文章

怎样计算耐腐蚀化工泵最大安装高度

 

耐腐蚀化工泵在安装时安装高度是非常关键的,耐腐蚀化工泵进口管道在没有安装底阀的工况下是不能高于液面必须低于进水液面也就是液体必须能灌到泵体里面来才可以,在安装底阀的工况吸程控制在6米以内比较合适。

耐腐蚀化工泵之所以能把水送出去是由于离心力的作用。耐腐蚀化工泵在工作前,耐腐蚀化工泵体和进水管必须罐满水形成真空状态,当叶轮快速转动时,叶片促使水快速旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,耐腐蚀化工泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。水源的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已,就可以实现连续抽水。在此值得一提的是:耐腐蚀化工泵启动前一定要向泵壳内充满水以后,方可启动,否则耐腐蚀化工泵体将不能完成吸液,造成耐腐蚀化工泵体发热,震动,不出水,产生“空转”,对耐腐蚀化工泵造成损坏(简称“气缚”)造成设备事故。
耐腐蚀化工泵安装高度计算方法
  离心泵允许吸上真空高度Hs是指泵入口处压力p1可允许达到的最大真空度。
 
user.qzone.qq.com/2783201860
user.qzone.qq.com/2260345370
user.qzone.qq.com/2631442798
user.qzone.qq.com/2922344161
user.qzone.qq.com/3030375260
user.qzone.qq.com/2049847275
user.qzone.qq.com/2898709607
user.qzone.qq.com/2968084564
user.qzone.qq.com/2966706040
user.qzone.qq.com/3030578605
user.qzone.qq.com/3031765386
user.qzone.qq.com/3031363951
user.qzone.qq.com/2905109720
user.qzone.qq.com/2953788361
user.qzone.qq.com/3026085620
user.qzone.qq.com/2897875400
user.qzone.qq.com/2482135357
user.qzone.qq.com/1989138428
user.qzone.qq.com/1691007389
user.qzone.qq.com/2650465761
user.qzone.qq.com/2102026654
user.qzone.qq.com/2335213990
user.qzone.qq.com/1783549146
user.qzone.qq.com/1465733835
user.qzone.qq.com/2731238722
user.qzone.qq.com/1952233272
user.qzone.qq.com/1762931616
user.qzone.qq.com/1714960287
user.qzone.qq.com/2794198193
user.qzone.qq.com/2806953234
user.qzone.qq.com/2890642908
user.qzone.qq.com/2267413256
user.qzone.qq.com/2728902241
user.qzone.qq.com/2945354316
user.qzone.qq.com/2725889645
user.qzone.qq.com/1494203580
user.qzone.qq.com/2791884257
user.qzone.qq.com/2485585860
user.qzone.qq.com/2262589804
user.qzone.qq.com/2776124682
user.qzone.qq.com/2098814499
user.qzone.qq.com/2569377556
user.qzone.qq.com/2193727083
user.qzone.qq.com/2113982410
user.qzone.qq.com/2113503185
user.qzone.qq.com/2997177939
user.qzone.qq.com/1296512614
user.qzone.qq.com/2764714946
 

 

分享到:

上一篇:高扬程潜水泵工程应用情况分析

下一篇:

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码